Juhend 2022.a.

XXXIV Kergejõustikuvõistlus VANAD OLÜMPIAALAD

 EESMÄRK

Populariseerida vanade olümpiaalade harrastust. Selgitada parimad sportlased kavas olevatel aladel.

ÜLDNÕUDED

  • Vanade olümpiaalade võistlust korraldab spordiklubi Vanad Olümpiaalad.
  • Võistlejate vanus ei ole piiratud
  • Võistlejate osavõtt aladest ei ole piiratud.

PROGRAMM

Kavas olevad alad

Mehed: 60m jooks püstilähtest, 5 miili jooks, paigalt kaugushüpe, paigalt kolmikhüpe, paigalt kõrgushüpe, kuulitõuge mõlema käega, kettaheide mõlema käega, odavise mõlema käega, raskusheide.

Naised: 60m jooks püstilähtest, paigalt kaugushüpe, paigalt kolmikhüpe, paigalt kõrgushüpe, kuulitõuge mõlema käega, kettaheide mõlema käega, odavise mõlema käega.

Noored kuni 13.a.(kaasa arvatud): 60m jooks püstilähtest, paigalt kaugushüpe, kuulitõuge mõlema käega.

TEHNILISED TINGIMUSED

Kõrgushüppe algkõrgused, lati tõstmise kord ja paku kaugus hoota kaugushüppes ja hoota kolmikhüppes.

Paigalt kõrgushüpe:

Mehed –1.22 – 1.25 – 1.28 – 1.31 –  ………….

Naised – 1.02 – 1.05 – 1.08 – 1.11 – 1.14   …………

Paigalt kaugushüppe paku kaugus maandumiskastist:

Mehed – 1.00

Naised – 1.00

Noored – 0.50

Paigalt kolmikhüppe paku kaugus maandumiskastist:

Mehed – 6.00

Naised – 4.00

Heitevahendite kaalud:

                                     kuul                ketas               oda                  raskus

mehed                        7,26 kg            2,0 kg              800 g               25,4 kg

naised                         4,0 kg              1,0 kg              600 g              

poisid                         4,0 kg

tüdrukud                     3,0 kg

Heitealadel (kuul, ketas, oda) on igal võistlejal neli (4) võistluskatset mõlema käega. Ala võitja selgub kahe käe parimate heitetulemuste kogusummas. Tulemuse võrdsuse korral võetakse aluseks tugevama käe tulemus.

Raskusheites on kõigil võistlejatel neli (4) võistluskatset.

Paigalt kaugus- ja kolmikhüppes on kõigil võistlejatel neli (4) võistluskatset.

Paigalt kaugus- ja kolmikhüppes mõõdetakse 0,5 cm täpsusega.

Paigalt kõrgushüppes on lubatud kaks hüppestiili: floppstiil ja rullstiil. Floppstiili puhul on keelatud teha eelhüpe, s.t. jalad ei tohi enne äratõuget kohalt liikuda. Rullstiili korral peab olema paigas tõukejala kand (hoojalaga tohib hooliigutust teha).

60m jooksus sooritatakse start püstilähtest. Lubatud on ühe käe toetamine stardijoone taha. Finaalis jookseb neli paremat aegade võrdluses.

REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUMAKS

Võistlustest osavõtumaks viis (5) EUR.  Ilma osavõtumaksuta osalevad noortevõistlusest osavõtjad ja spordiklubi Vanad Olümpiaalad liikmed.  Eelregistreerimine võistlustest osavõtuks ainult e-maili teel. Ära märkida osavõtja nimi, noortevõistlusest osavõtjatel ka sünniaeg (kuu, päev, aasta), klubi (kool) keda esindatakse, võistlusalade nimetused, millest osa võetakse.

Osavõtumaks tasuda Spordiklubi Vanad Olümpiaalad arveldusarvele 10220030636010 või võistluspäeval kohapeal.

Võistluspäeval võistlustest osavõtuks registreerimine ja osavõtjakaartide  täitmine   kohapeal kell 10.30 kuni 12.45, noortevõistlusest osavõtjatel 10.00 kuni 10.30.

VÕISTLUSPAIK  JA AJAKAVA

Võistlused toimuvad Suure-Jaani staadionil 30.juulil 2022.a.

Põhivõistluse algus kell 13.00. Noortevõistluse algus kell 10.30

AUTASUSTAMINE

Iga ala kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga.

Põhivõistluse iga ala võitjat meeste arvestuses autasustatakse eraldi kui tema võistlusala tulemus edestab võistluse kõigi aegade  edetabeli 10-ndat tulemust. Põhivõistluse iga ala võitjat naiste arvestuses autasustatakse eraldi kui tema võistlusala tulemus edestab võistluse kõigi aegade edetabeli 5-ndat tulemust. Põhivõistluse iga ala võitjat autasustatakse eraldi kui tema võistlusala tulemus on võistluste rekord.

MAJANDAMINE

Lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või osavõtja ise.

 ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik  koos korraldajaga.

Võistluste korraldaja Hugo Hommik tel. 56908877

Võistluste peakohtunik Sulev Viies

Võistluste peasekretär Helle Saega tel. 56907382

E-mail: hugohommik@hot.ee või lemekshelle@hot.ee.